Pożyczki dla zadłużonych.
Jak spłacić pożyczkę internetową MiniCredit Polska?

MiniCredit Polska to instytucja finansowa, która oferuje szybkie i wygodne pożyczki internetowe. W przypadku pożyczek internetowych, spłata odbywa się zazwyczaj za pośrednictwem przelewu bankowego lub płatności online.

Przede wszystkim, warto zwrócić uwagę na termin spłaty. MiniCredit Polska ustala okres spłaty na 30. Termin spłaty jest ważny, ponieważ w przypadku nieterminowej spłaty, naliczane są dodatkowe koszty i odsetki. Dlatego, warto przestrzegać ustalonego terminu spłaty.

Weryfikacja konta

Cały proces jest całkowicie online! Dokonaj weryfikacji Twojego konta bankowego za pomocą usługi Transactionlink.
Dla Twojego bezpieczeństwa, musimy upewnić się, że pożyczka zostanie przelana wyłącznie na Twoje konto.

Pozytywna decyzja

Niezwłocznie po wypełnieniu wniosku zostanie on rozpatrzony i o decyzji poinformujemy Cię sms, email lub telefonicznie. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku pieniądze zostaną przekazane na Twoje konto bankowe.

Jeśli chodzi o metody spłaty pożyczki, to MiniCredit Polska oferuje kilka różnych opcji. Pierwszą z nich jest przelew bankowy. W tym przypadku, klient dokonuje wpłaty na rachunek bankowy MiniCredit Polska, który zostaje podany w umowie pożyczkowej. Kolejną opcją jest płatność online, która umożliwia dokonanie spłaty za pomocą karty płatniczej. W przypadku spłaty pożyczki online, klient musi podać swoje dane osobowe oraz numer karty płatniczej.

Jeśli klient nie może spłacić pożyczki w ustalonym terminie, warto skontaktować się z MiniCredit Polska i zgłosić ten fakt. W przypadku trudności finansowych, instytucja finansowa oferuje możliwość przedłużenia okresu spłaty, co może pomóc w uniknięciu dodatkowych kosztów i opóźnień w spłacie.

W przypadku opóźnień w spłacie pożyczki, naliczane są odsetki za zwłokę, które wynoszą 14% w skali roku. Warto zwrócić uwagę, że w przypadku nieterminowej spłaty, informacja o tym może zostać przekazana do Biura Informacji Kredytowej, co może negatywnie wpłynąć na zdolność kredytową klienta w przyszłości.

Podsumowując, MiniCredit Polska oferuje kilka różnych metod spłaty pożyczki internetowej, w tym przelew bankowy oraz płatność online. Przed dokonaniem spłaty, warto sprawdzić, czy termin spłaty został przestrzeżony, aby uniknąć dodatkowych kosztów i opóźnień. W przypadku trudności finansowych, warto skontaktować się z MiniCredit Polska i zapytać o możliwość przedłużenia okresu spłaty, co może pomóc w uniknięciu dodatkowych kosztów i opóźnień w spłacie.

Najczęściej zadawane Pytania

Pożyczkę od MiniCredit.pl może otrzymać każda osoba fizyczna, która:

  • nie posiada jeszcze pożyczki w MiniCredit.pl,
  • złoży wniosek o pożyczkę w kwocie od 2000 do 5000 zł,
  • spłaciła swoją poprzednią pożyczkę

Pożyczkę od MiniCredit.pl może otrzymać każda osoba fizyczna, która:

  • jest w wieku od 21 do 75 lat,
  • posiada własny numer telefonu komórkowego,
  • posiada osobisty rachunek bankowy,
  • posiada ważny dowód osobisty,
  • jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej z miejscem zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
  • posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

Maksymalna kwota pożyczki w MiniCredit to aż 5000 zł

W MiniCredit.pl możesz mieć tylko jedną aktywną pożyczkę. Nie jest dopuszczalne jednoczesne posiadanie więcej niż jednej pożyczki. O kolejną pożyczkę możesz ubiegać się po dokonaniu spłaty poprzedniej pożyczki.

Tak! Wychodzimy na przeciw potrzebom naszych klientów. Posiadanie pożyczki w innej instytucji udzielającej pożyczek lub kredytu bankowego nie stanowi przeszkody dla otrzymania pożyczki od MiniCredit.pl. Wystarczy, że nie masz opóźnień w spłatach w innych instytucjach finansowych.